Motto: "Intelepciune, forta, frumusete, adevar, dreptate, lumina spirituala, respect, incredere, confidentialitate, promptitudine, profesionalism, rezultate."

Dreptul constructiilor

Dreptul constructiilor

Avand o bogata experienta in domeniul dreptului constructiilor, avocatii nostri va consiliaza si indruma referitor la orice aspect ce tine de acest domeniu.

Avocatii nostri redacteaza contracte specifice in materia constructiilor, pentru proiecte investitionale precum parcuri industriale, centre de afaceri, cartiere rezidentiale, etc.

Va oferim consultanta si indrumare in redactarea contractelor cu toti partenerii de afaceri, de la investitori la furnizori de materiale si la subcontractanti de orice fel.

Echipa noastra va reprezinta in instanta in cazul in care partenerii de afaceri in domeniul constructiilor nu si-au indeplinit obligatiile contractuale si va oferim solutii practice pentru recuperarea creantelor.

Conform legii 50/1991, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Aceasta este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii si care se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

  • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, indiferent ca sunt monumente istorice, cai de comunicatie, lucrari de arta, amenajari de albii, lucrari de imbunatatire funciare, lucrari de infrastructura etc.;
  • imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete sau alte lucrari de amenajare a spatiilor verzi;
  • lucrari de foraje sau excavari;
  • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea.

Constructiile cu caracter provizoriu au o durata de existenta limitata, precizata prin autorizatie, de dimensiuni reduse si care se realizeaza din materiale care permit demontarea rapida .

  • organizarea de tabere si corturi, casute sau rulote.

Emitentii autorizatiei de construire: presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor.

Termenul de eliberare este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire:certificat de urbanism,dovada titlului asupra terenului,proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism,dovada achitarii taxelor legale.

In cazul in care autoritatile administratiei publice locale finanteaza si realizeaza obiective de interes public, pe teritorii care le apartin, nu este necesar anexarea la cerere a dovezii titlului asupra terenului.

Daca in urma analizarii cererii si a documentatiei prezentate se constata ca nu se indeplinesc toate conditiile sus mentionate, documentatia se restituie solicitantuluiin termen de zece zile de la data inregistrarii cererii, fara restituirea taxelor.

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii.